Besluitenlijst college 15 juni 2021 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 15 juni 2021 de volgende besluiten genomen:

ANG afwijken aanbestedingsregels

Het college heeft ingestemd met het aangegane contract met ANG en kennis te nemen van de maatregelen die worden genomen om de onrechtmatigheden vanuit het raamcontract ANG 2021 te beperken.

 

Ophoging investeringsbudget Den Donk

Het college heeft besloten € 250.000 extra uit te trekken voor de laatste fase van de inrichting van de openbare ruimte op sportpark Den Donk en de raad hierover te informeren via een raadsinformatiebrief. Bij de Berap 2021 zal het college aan de raad voorstellen hiervoor het investeringsbudget te verhogen. Eerder heeft de gemeenteraad al € 2.450.000,- beschikbaar gesteld.

 

2e Ranking Woningbouwinitiatieven mei 2021

Het college heeft besloten om principemedewerking te verlenen aan 5 woningbouwprojecten. Het gaat hierbij om woningbouwinitiatieven die met name woningen toevoegen in het sociale en middensegment van de markt. Het besluit is gebaseerd op het advies van de beoordelingscommissie woningbouwprojecten na de ranking van 7 initiatieven.

 

Opdrachtverstrekking aan het PON inzake de evaluatie van de bestuursovereenkomst met het COA.

Het college heeft ingestemd met een evaluatieopdracht aan het PON om vanuit een onafhankelijke positie de beleving over het AZC en de samenwerking met het AZC te onderzoeken.

 

Wijziging mandatering directeur publieke gezondheid van GGD Hart voor Brabant (GGD) ten aanzien van kinderopvang.

Het college heeft besloten om de mandatering van de directeur publieke gezondheid van de GGD Hart voor Brabant voor kinderopvang in de gemeente Oisterwijk te wijzigen zodat deze voldoet aan de Wet publieke gezondheid en de tijdelijke wet maatregelen covid-19.

 

SOK Delta Fiber

Het college heeft besloten om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Deltafiber om de uitrol van glasvezel binnen de gemeente Oisterwijk te stimuleren.

 

 

 

Naar boven