Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2021, 19488Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst sloopmelding - Dokter G. de Vrieshof 5 in Zevenhuizen

Op 18 januari 2021 heeft de gemeente Westerkwartier een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op de locatie Dokter G. de Vrieshof 5 in Zevenhuizen. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z202100164. De melding betreft:

  • het verwijderen en afvoeren van asbesthoudend materiaal

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@westerkwartier.nl of telefoonnummer 14 0594.