Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 191927Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning IJsbaanpad 62E 1076CW Amsterdam

Adres: IJsbaanpad 62E 1076CW Amsterdam

Omschrijving: vervangen van een oude woonark door een bestaande woonark met behoud van bestemming tot één woning

Datum ontvangst: 10-05-2021

Zaaknummer: Z2021-Z002979

OLO nummer: 5446185

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.