Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 190254Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Parnassusweg 27-2 1077DC Amsterdam

Adres: Parnassusweg 27-2 1077DC Amsterdam

Omschrijving: wijzigen van de woning op de tweede verdieping naar vier onzelfstandige woonruimten

Datum ontvangst: 04-05-2021

Zaaknummer: Z2021-Z002867

OLO nummer: 6057199

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.