Gemeenteblad van Eemsdelta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemsdeltaGemeenteblad 2021, 188313Overige overheidsinformatieVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, bouwen carport met garage Uitwierderweg 135 te Delfzijl

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta hebben besloten de beslistermijn voor de op 14 april 2021 aangevraagde omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport met garage aan de Uitwierderweg 135, 9933 GM te Delfzijl te verlengen met een termijn van zes weken.

 

Inlichtingen

Informatie over deze aangevraagde omgevingsvergunning? Bel dan naar 140596. Algemene informatie over procedures rond omgevingsvergunningen vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving.