Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 184853Plannen | ruimtelijkVaststelling Bestemmingsplan ‘Noorderdracht 20A, Oosterblokker’

Burgemeester en wethouders van Drechterland maken op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 31 mei 2021 het bestemmingsplan ‘Noorderdracht 20A, Oosterblokker’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Noorderdracht 20A, Oosterblokker’ biedt een juridisch-planologisch kader voor de verbouwing van tuincentrum Intratuin.

Ter inzage

Dit plan met bijbehorende stukken ligt voor een ieder ter inzage vanaf maandag 14 juni tot en met maandag 26 juli 2021. U kunt de documenten op twee manieren bekijken:

  • 1.

    U bekijkt de documenten digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatienummer: NL.IMRO.0498.BPNrddracht20A-VG01.

  • 2.

    U maakt een afspraak om de documenten te bekijken op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Hoogkarspel. U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte, telefoon: 0228-352352 of via www.drechterland.nl.

Beroep

Gedurende de ter inzage termijn is het mogelijk om beroep in te stellen. Stuur uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Ingevolge het bepaalde in artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Totdat op het beroep is beslist, kan een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gedaan. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. (artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening).