Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 184349Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning (regulier), Hoogstraat 6 te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 7 juni 2021 een aanvraag hebben ontvangen om een omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure voor het wijzigen van brandcompartimentering.

Ons kenmerk: 190695

Locatie(s)

Hoogstraat 6

Inzage

De aanvraag ligt tijdens de vergunningprocedure ter inzage in Het Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19 te Waalre. U kunt een afspraak maken via tel.: 040 – 2282500 om deze te bekijken. U kunt nog geen bezwaar indienen op deze aanvraag. Het indienen van bezwaren is mogelijk nadat het college een besluit op de aanvraag heeft genomen. Dit besluit wordt gepubliceerd.