Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2021, 183340Beschikkingen | afhandeling2021av0185 Verleende vergunning voor een Wijziging bedrijfsvoering

Locatie : Keijenburg 70, 4702 CG Roosendaal

Omschrijving : Wijziging bedrijfsvoering

Registratienummer : 2021av0185

Publicatiedatum : 11-6-2021

Datum besluit verzonden : 1-6-2021

U kunt de verleende vergunning inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Als u bezwaren heeft, kunt u zo spoedig mogelijk, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal. De bezwaartermijn van zes weken begint met ingang van de dag na die van toezending/uitreiking van de vergunning. De datum van toezending/uitreiking staat op de vergunning vermeld. Het bezwaarschrift wordt ter advisering in handen gesteld van de onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt het bestreden besluit niet geschorst. Wilt u voorkomen dat hierdoor een onomkeerbare situatie ontstaat, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.