Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 179026Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Violenstraat 11 Barneveld, vervangen van een draagmuur door een stalen ligger

 

Zaaknummer 2021W1484

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.