Gemeenteblad van Leudal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalGemeenteblad 2021, 178428Beschikkingen | afhandeling



Kennisgeving besluit op omgevingsvergunning, Teunestraat ongenummerd Ell, (perceel F 1876)

Burgemeester en wethouders van Leudal maken bekend dat zij de omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van een bouwwerk (woning) op locatie Teunestraat ongenummerd Ell, (perceelnummer 1876).

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder zaaknummer 2021-003204.

Het besluit is op 4 juni 2021 verzonden.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan Gemeente Leudal, Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 5 juni 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier of telefoonnummer (0475) 85 90 00.