Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2021, 172964Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, verlengde beslistermijn omgevingsvergunning, Groenewoudseweg 70, het realiseren van verschillende bouwwerken t.b.v. verblijfsrecreatie

Wij hebben voor de op 14 maart 2021 ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van verschillende bouwwerken t.b.v. verblijfsrecreatie op locatie Groenewoudseweg 70 de beslistermijn verlengd tot 16 juli 2021. De aanvraag heeft dossiernummer: 21Z0000368.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 9 juni 2021 ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. In verband met de Corona maatregelen verzoeken wij u, om voor uw bezoek aan het gemeentehuis, de website te raadplegen.