Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 172172Plannen | ruimtelijkOntwerp wijzigingsplan Kerkwijk, Molenstraat 29

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Kerkwijk, Molenstraat 29 ter inzage ligt.

Het wijzigingsplan maakt het mogelijk om een agrarische bedrijfswoning te wijzigen naar een burgerwoning.

 

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met bijbehorende documenten van donderdag 3 juni 2021 tot en met woensdag 14 juli 2021 voor iedereen ter inzage.

De stukken bekijkt u via onze website www.zaltbommel.nl. De informatie vindt u onder bouwen en verbouwen / bestemmingsplannen.

Ook kunt u ze bekijken tijdens de openingstijden bij de afdeling Publiekszaken op het gemeentekantoor van Zaltbommel. Neem hiervoor contact op met het Omgevingsloket via 14 0418 of omgevingsloket@zaltbommel.nl. Het gemeentekantoor ligt aan de Hogeweg 11 te Zaltbommel.

 

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze (opmerkingen) aan het college duidelijk maken. Wij ontvangen deze graag schriftelijk. Dit kan op twee manieren.

Elektronisch: info@zaltbommel.nl

Op papier: Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel.

In de zienswijze neemt u op: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze over gaat, uw naam en adres, datum, telefoonnummer, handtekening en de motivering van uw zienswijze.

U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor naar de afdeling Leefomgeving via 14 0418 en maak een afspraak.

Het identificatienummer van het ontwerpwijzigingsplan is NL.IMRO.0297.BGBBPW20210025-OW01.

 

Vragen?

Neemt u dan contact op met de afdeling Leefomgeving.