Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2021, 171926Beleidsregels1e wijziging Uitvoeringsbesluit behorende bij de Parkeerverordening Gemeente Veere 2021

 

Het college van B&W van de gemeente Veere;

gelet op de artikelen 225 Gemeentewet en de Parkeerverordening

 

 

BESLUIT:

Vast te stellen de

1e wijziging Uitvoeringsbesluit behorende bij de Parkeerverordening Gemeente Veere 2021

 

Artikel 1. Wijziging artikel 11

Lid 1 in artikel 11 van het Uitvoeringsbesluit luidt als volgt:

  • 1.

    Verblijfsaccommodaties kunnen voor motorvoertuigen van overnachtingsgasten een parkeervergunning aanvragen indien hun vestigingsadres is gelegen in gereguleerd gebied en exploitatie van een verblijfsaccommodatie op het bewuste adres is toegestaan op grond van het vigerende bestemmingsplan danwel een omgevingsvergunning.

 

Artikel 2. Inwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de wijziging is 1 juni 2021.

 

Artikel 3. Citeertitel

Het Uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als “Eerste wijziging Uitvoeringsbesluit behorende bij de Parkeerverordening Gemeente Veere 2021”.

 

De secretaris,

De burgemeester,

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van B&W van de gemeente Veere d.d. 25 mei 2021,