Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 171178Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 19 mei 2021 tot en met 26 mei 2021 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Helsedijk 57, Willemstad

indelen van de bedrijfsloods in verhuurbare units inclusief het maken van gevelopeningen en het vernieuwen van een keerwand

20 mei 2021

De Meeren 123, Zevenbergen

plaatsen van een veranda

25 mei 2021

Kasteelweg 1, Zevenbergen

realiseren van een scootmobielruimte op de 6e etage van Schakel 5

26 mei 2021

Ambachtsherenweg 8, 10, 12, 14 en 16, Klundert

projectmatig onderhouden van 5 woningen

20 mei 2021

Bloemendaalse Zeedijk 10, Zevenbergschen Hoek

legaliseren van de bestaande brandcompartimentering

20 mei 2021

Dubbelmonde 4 en 6, Zevenbergen

verbreden van de opritten

26 mei 2021

Markiezenlaan 37, Standdaarbuiten

bouwen van een woning

26 mei 2021

Noordamlaan 2, Zevenbergen

aanleggen van een inrit

26 mei 2021

t Hooft 46, Klundert

aanleggen van een inrit

26 mei 2021

Hoornbloemstraat 18, Zevenbergen

plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak

20 mei 2021

Volkeraksluizen nabij Hellegatsweg, Willemstad

herstellen remmingswerken

19 mei 2021

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.