Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2021, 1699Overige overheidsinformatieOPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 01-2021

 

 

INGEKOMEN AANVRAGEN

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)

Locatie

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Dossiernummer

Kruisparkweg en Prins Bernhardlaan ong.

Het bouwen van 4 woningen

Bouwen

23-12-2020

WV-20-01886

U kunt de aanvragen op het gemeentehuis komen inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken nemen wij een beslissing op de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer wij onze beslissing op de aanvraag bekendmaken. Bij de publicatie van het besluit vermelden we hoe u bezwaar kunt maken.

 

VERLENGING BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 3.9, lid 2)

Voor de hieronder genoemde aanvragen hebben wij de besluitvorming met zes weken uitgesteld.

Locatie

Omschrijving

Activiteit

Uiterste besluitdatum

Dossiernummer

Binnenweg/Fabrieksweg

het bouwen van bedrijfspanden met kantoren en het aanleggen van een inrit/uitweg

Bouwen

19-02-2021

WV-20-01463