Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 1685Beschikkingen | aanvraagWabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Tussen de A10, Gustav Mahlerlaan en Parnassusweg, Amsterdam, realiseren kantoren

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvraag betreft het realiseren van kantoren, woningen, commerciële ruimten en parkeergarage op de kadastrale locatie AK 5080 te Amsterdam.

Ontvangstdatum aanvraag: 24 december 2020

Aanvrager: De Puls Ontwikkeling II C.V.

Zaaknummer: 10032367

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Onder bekendmakingen op loket.odnzkg.nl zullen wij dan ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.