Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2021, 167480Overige overheidsinformatieVerkeersbesluit Molendwarsstraat - Opheffen laad- en losgelegenheid

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen:

Molendwarsstraat, op 27 mei 2021  onder kenmerknummer 105134-2021, betreffende opheffen laad- en losgelegenheid achter de percelen Van der Laenstraat 115 t/m 129. Het bedrijf is niet meer actief op deze locatie, waardoor de laad- en losvoorziening niet meer wordt gebruikt.

Dit besluit ligt van 1 juni 2021 tot en met 13 juli 2021 ter inzage bij het Stadskantoor, Lübeckplein 2, Zwolle (voor tijdstip zie rubriek ‘adressen en openingstijden’ via www.zwolle.nl ). Het besluit is tevens in te zien in de Staatscourant.  (www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant).

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatiedatum bezwaar maken bij ons college van burgemeester en wethouders. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Ga naar www.zwolle.nl/bezwaarindienen. Hier treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen. 

Zwolle, 27 mei 2021

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

Namens deze:

A. van de Kraats