Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 167194Plannen | ruimtelijkBestemmingsplan Zaltbommel, Krangstraat 6 vastgesteld

De gemeenteraad van Zaltbommel heeft in zijn vergadering van 29 april 2021 het bestemmingsplan Zaltbommel, Krangstraat 6 vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten ten behoeve van het kostenverhaal geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om een buitenschoolse opvang te realiseren. De locatie ligt aan de Krangstraat 6 in Zaltbommel.

 

Inzage

Het vastgesteld bestemmingsplan ligt met bijbehorende documenten van donderdag 3 juni 2021 tot en met woensdag 14 juli 2021 voor iedereen ter inzage.

De stukken bekijkt u via onze website www.zaltbommel.nl. De informatie vindt u onder bouwen en verbouwen / bestemmingsplannen.

Ook kunt u ze bekijken tijdens de openingstijden bij de afdeling Publiekszaken op het gemeentekantoor van Zaltbommel. Neem hiervoor contact op met het Omgevingsloket via 14 0418 of omgevingsloket@zaltbommel.nl. Het gemeentekantoor ligt aan de Hogeweg 11 te Zaltbommel.

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen schriftelijk beroep instellen. U stuurt uw beroepschrift binnen de beroepstermijn naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Deze termijn loopt van vrijdag 4 juni 2021 tot en met donderdag 15 juli 2021. Vermeld altijd de redenen van uw beroep en stuur een kopie van het besluit mee.

Dit besluit treedt direct na de beroepstermijn in werking, ook als u beroep instelt. Als u dit niet wilt, vraag dan de Voorzieningenrechter van de Raad van State een voorlopige voorziening te treffen. U stelt hiervoor een verzoekschrift op. Dit kan alleen als u ook beroep heeft ingesteld en uw zaak spoed heeft. Dit verzoekschrift richt u aan de Voorzieningenrechter van de Raad van State. Het instellen van een beroep en het indienen van een verzoekschrift kan ook digitaal. Kijk op de site http://digitaalloket.raadvanstate.nl voor de voorwaarden. U moet wel rekening houden met kosten (griffierecht).

Voor meer informatie kunt u terecht bij het omgevingsloket.