Gemeenteblad van Hoeksche Waard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoeksche WaardGemeenteblad 2021, 16512BeleidsregelsNota Ruimtelijke Kwaliteit Hoeksche Waard 2020

[Deze Nota Ruimtelijke Kwaliteit is wegens technische beperkingen van het publicatiesysteem DROP via de externe bijlage te downloaden. De nota wordt op een later moment integraal bekendgemaakt.]

 

De raad van de gemeente Hoeksche Waard,

 

gelezen het voorstel van het college d.d. 3 november 2020;

 

overwegende dat de bestaande welstandsnota’s van de 5 voormalige gemeenten op basis van de Wet Arhi binnen 2 jaar na de herindeling door de gemeenteraad geactualiseerd en vastgesteld moeten worden;

 

dat het gewenst is om de nota Ruimtelijke Kwaliteit Hoeksche Waard 2020 vast te stellen waardoor de gemeente Hoeksche Waard beschikt over een actuele nota voor het adviseren over ruimtelijke kwaliteit van initiatieven in de omgeving;

 

gelet op artikel 12 a van de Woningwet;

 

besluit:

 

 • 1.

  De Nota Ruimtelijke Kwaliteit Hoeksche Waard 2020 inclusief daarin opgenomen beeldkwaliteitsplannen vast te stellen.

 • 2.

  De volgende welstandsnota’s van de 5 voormalige gemeenten in te trekken:

  • a.

   Welstandsnota gemeente Binnenmaas 2010;

  • b.

   Welstandsnota gemeente Oud-Beijerland maart 2014;

  • c.

   Welstandsnota gemeente Cromstrijen oktober 2014;

  • d.

   Welstandsnota gemeente Korendijk 2016;

  • e.

   Welstandsnota gemeente Strijen 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoeksche Waard gehouden op 15 december 2020.

 

G. de Schipper-Tinga

Griffier

A.P.J. van Hemmen

Voorzitter