Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 164910Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Beatrixpark nabij Beethovenstraat 151 1077JD Amsterdam

Adres: Beatrixpark nabij Beethovenstraat 151 1077JD Amsterdam

Omschrijving: voor het vervangen van een brug, met brugcode BRUG0449.

Datum ontvangst: 13-04-2021

Zaaknummer: Z2021-A000172

OLO nummer: 5961323

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.