Gemeenteblad van Veendam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeendamGemeenteblad 2021, 16463Overige overheidsinformatieVerhuisd naar Onbekend adres

De onderstaande personen wonen niet meer op het adres in de gemeente Veendam waar ze volgens de wet BRP (Basisregistratie Personen) staan ingeschreven.

Het college van burgemeester en wethouders van Veendam maakt bekend dat het voornemens is de volgende personen ambtshalve over te schrijven naar adres “Onbekend” met ingang van 15-01-2021.

- B.N. Hulzebos, geboren op 21-05-2001

Zienswijze

Voordat de gemeente u ambtshalve gaat uitschrijven naar “onbekend” geven wij u op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de gelegenheid om binnen vier weken na deze publicatie uw zienswijze bij ons kenbaar te maken. Vernemen wij niets van u dan wordt u vier weken na deze publicatie uitgeschreven naar “onbekend” met ingang van 15-01-2021