Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 162092Beschikkingen | afhandelingKennisgeving melding tijdelijke verkeersmaatregelen voor een gehele wegafsluiting: de Oosterweg te Leimuiden zal worden afgesloten van 27 mei t/m 18 juni 2021 tussen 07.00 uur en 16.00 uur, GV 45052

Verzenddatum: 21 mei 2021

Kenmerk: GV 45052

 

Bij de inrit van het industrieterrein zal de Oosterweg worden afgesloten van 27 mei t/m 18 juni 2021.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken vanaf de dag na de vermelde verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. U kunt een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter met het verzoek tot schorsing van het besluit, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het ingediende bezwaarschrift moet meegezonden worden.