Besluitenlijst college 18 mei 2021 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 18 mei 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Ontwerpbestemmingsplan Helvoirtseweg 11a en 23 Haaren en ontwerpbeschikking HGW Helvoirtseweg 23 Haaren

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Helvoirtseweg 11a en 23 Haaren’, dat voorziet in het saneren van een intensieve veehouderij (verdeeld over twee locaties in Haaren) en de realisatie van twee ruimte-voor-ruimtewoningen, voor een ieder ter inzage te leggen. Tevens heeft het college besloten de ontwerpbeschikking voor het verlenen van hogere geluidswaarden en de kennisgeving van de zakelijke inhoud van de anterieure overeenkomst voor een ieder ter inzage te leggen.

 

Gemeentelijke zienswijze op de ontwerp-omgevingsverordening Noord-Brabant

Het college heeft besloten om een zienswijze in te dienen bij de provincie op de ontwerp omgevingsverordening Noord-Brabant.

 

Raamovereenkomst samenwerking HvB gemeenten en Coöperatie Burgerparticipatie REKS HvB

Het college heeft besloten om in te stemmen met de raamovereenkomst voor samenwerking tussen de regio Hart van Brabant gemeenten en de Coöperatie Burgerparticipatie REKS Hart van Brabant

 

 

 

Naar boven