Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 15723Beschikkingen | afhandelingKennisgeving tijdelijke verkeersmaatregelen voor een gehele wegafsluiting - Rietoever 60 te Roelofarendsveen - op 20 januari 2021 van 07.00 - 16.00 uur - 38308

Verzenddatum: 15 januari 2021

 

Op afspraak kunt u documenten die openbaar zijn komen inzien. Maak een afspraak via https://afspraken.kaagenbraassem.nl/internetafspraken voor het inzien en inhoudelijke vragen.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken vanaf de dag na de vermelde verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. U kunt een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter met het verzoek tot schorsing van het besluit, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het ingediende bezwaarschrift moet meegezonden worden.