Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 15565Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verleende ontheffing geluid art.4.6 APV: het uitvoeren van werkzaamhedenaan aan de N207 in vier weekenden en één avond/ nacht , Burgemeester Bakhuizenlaan en Dokter Stappenseastraat te Lemuiden, 36225

 

Verzenddatum: 14 januari 2021

 

De werkzaamheden vinden plaats in vier weekenden en één avond/ nacht van:

Weekend 1:

Donderdag 21 januari 2021 07.00 uur t/mmaandag 25 januari 07.00 uur. 

Weekend 2:

Vrijdag 29 januari 2021 19.00 uur t/m maandag 01 februari 07.00 uur;

Weekend 3:

Vrijdag 5 februari 2021 19.00 uur t/m maandag 08 februari 07.00 uur;

Weekend 4:

Vrijdag 19 februari 2021 19.00 uur t/m maandag 22 februari 07.00 uur;

Dinsdag 23 februari 19.00 uur tot woensdag 24 februari 07.00 uur.

 

 

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken vanaf de dag na de vermelde verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. U kunt een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter met het verzoek tot schorsing van het besluit, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het ingediende bezwaarschrift moet meegezonden worden.

---