Besluitenlijst college 08 januari 2021 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 08 januari 2021 de volgende besluiten genomen:

Collegevoorstel bulkbesluit college beleid en regelgeving

Het college heeft ingestemd met het bulkbesluit beleid en regelgeving met stukken die een collegebevoegdheid betreffen in het kader van de herindeling van Haaren. Het gaat hierbij om het vervallen verklaren van bepaalde gemeentelijke voorschriften en het geldend verklaren van andere voorschriften.

 

Collegevoorstel aanvullend besluit raad beleid en regelgeving herindeling Haaren

Het college heeft besloten de raad voor te stellen in te stemmen met het aanvullend besluit beleid en regelgeving waarin vijf gemeentelijke voorschriften van de voormalig gemeente Haaren vervallen verklaard worden voor dorp Haaren.

 

Naar boven