Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 152085Beschikkingen | afhandelingIntrekking aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een vlonder/steiger in de achtertuin -Robijn 47 Roelofarendsveen - W2021/078

 

Verzenddatum: 12 mei 2021

 

Op afspraak kunt u documenten die openbaar zijn komen inzien (aanvraagformulier, tekeningen bestaande en nieuwe situatie, rapporten en overige stukken behorende bij de ingediende aanvraag omgevingsvergunning).

Maak een afspraak via https://afspraken.kaagenbraassem.nl/InternetAfspraken voor het inzien.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken vanaf de dag na de vermelde verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. U kunt een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter met het verzoek tot schorsing van het besluit, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het ingediende bezwaarschrift moet meegezonden worden.