Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 150141Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een aanbouw en veranda - Vetwei 5, Grave

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor: het realiseren van een aanbouw en veranda (zaaknr.: Z/21/279837)

Locatie: Vetwei 5, 5363 VL Velp

Datum ontvangen: 10 mei 2021

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277