Gemeenteblad van Duiven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DuivenGemeenteblad 2021, 149910Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst melding gebruik Toekomst 2 te Duiven

Op 21 april 2021 heeft de gemeente een melding ontvangen voor het melden van brandveilig gebruik aan KFC Duiven op locatie Toekomst 2 te Duiven. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z/21/080085 / 21SZ0753. De melding betreft:

  • gbm

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsvergunning@1stroom.nl of telefoonnummer 088-695 3000.