Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 149124Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - maken van een trapsparing in een betonvloer en het toetsen van de constructieve veiligheid - Traverse 1, Grave

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor: het maken van een trapsparing in een betonvloer en het toetsen van de constructieve veiligheid (zaaknr.: Z/21/279627)

Locatie: Traverse 1, 5361 TA Grave

Datum ontvangen: 6 mei 2021

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277