Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 149095Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - uitbouwen van een woning - Estersveldlaan 48, Grave

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor: het uitbouwen van een woning (zaaknr.: Z/21/279656 )

Locatie: Estersveldlaan 48, 5361 HT Grave

Datum ontvangen: 6 mei 2021

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277