Gemeenteblad van Midden-Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-DrentheGemeenteblad 2021, 149004VerordeningenIntrekking aanwijsbesluit toezichthouders omgevingsrecht

 

Artikel 1 Intrekking

Het aanwijsbesluit toezichthouders VTH 2019 van 17 december 2019 en de voorgaande besluiten ter aanwijzing van toezichthouders op grond van de onder lid 1 van het Aanwijsbesluit toezichthouders VTH 2020 genoemde regelgeving, in te trekken.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 

 

Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

de burgemeester,

de secretaris,

De burgemeester van Midden-Drenthe,

de burgemeester.