Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 147605Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Mozartlaan 1, 5384 CD te Heesch

Datum ontvangst: 07-05-2021

 

Het uitbreiden van een woonhuis

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 19 mei 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze