Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 145898Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verleend (tijdelijke) standplaatsvergunning voor het verkopen van oliebollen van 16 t/m 19 juni 2021 - Dorpsplein te Leimuiden - GV 39515

Verzenddatum: 7 mei 2021

Datum: 16 tot en met 19 juni 2021 van 10.00 uur tot 21.00 uur

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester c.q. burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Wel kunt u een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het ingediende bezwaarschrift moet meegezonden worden.