Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 145681Beschikkingen | afhandelingGemeente Grave - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - oprichten van een woning - Molenakker ong. (nabij nr. 5f), Gassel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.

Voor: het oprichten van een woning (zaaknr.: Z/21/275982)

Locatie: Molenakker ong. (nabij nr. 5f) Gassel

kad. bekend gemeente Grave, (postcodegebied 5438 NE )

sectie L, nr. 01947

Tegen het verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvraag kunt u eventueel op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277