Intrekking tijdelijke regeling steunmaatregel lokale ondernemers Geldrop-Mierlo 2021 van 9 maart 2021

 

Het college van Geldrop-Mierlo maakt bekend dat zij op 4 mei 2021 heeft besloten tot intrekking van de "Tijdelijke regeling steunmaatregel lokale ondernemers Geldrop-Mierlo 2021" zoals die is vastgesteld bij besluit van 9 maart 2021 en in werking getreden op 16 maart 2021.

Tegelijkertijd heeft het college op 4 mei 2021 een nieuwe "Tijdelijke regeling steunmaatregel lokale ondernemers Geldrop-Mierlo 2021" vastgesteld met een terugwerkende kracht tot 16 maart 2021.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo

 

N.J.H. Scheltens J.C.J. van Bree

Secretaris Burgemeester

Naar boven