Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 144603Beschikkingen | afhandelingBesluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Asterlaan 11 te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een rieten kap op een woonhuis is verleend.

Ons kenmerk: 126942

Locatie(s)

Asterlaan 11

Verzenddatum besluit

3 mei 2021

Bezwaarmogelijkheid

De beschikking ligt in het Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19 te Waalre, ter inzage. U kunt een afspraak maken via tel.: 040 – 2282500 om deze te bekijken. Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken, daags na verzenddatum, bezwaar maken. Het bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 10.000, 5580 GA Waalre. Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost Brabant in 's- Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.