Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Munt 6 in Geldrop

Locatie: Munt 6 in Geldrop

Besluitstatus: Verleend

Omschrijving: het uitbreiden van het woonhuis

Onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Zaaknummer: 20210108

 

Inzagetermijn en bezwaar maken?

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 4 mei 2021 en bedraagt 6 weken. Als het spoed heeft, kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar of beroep bij de overheid, kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl. Wilt u meer weten over aanvragen en besluiten? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 040 of (040) 289 38 93.

Naar boven