Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 144551Overige overheidsinformatieHoorzitting commissie bezwaarschriften

Algemene informatie

Burgemeester en wethouders van Waalre maken bekend dat de commissie voor bezwaarschriften onder voorbehoud de volgende zaken behandelt:

Datum

Woensdag 19 mei 2021

Plaats

Het Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19 te Waalre

Bezwaarschriften

19.30: De bezwaarschriften gericht tegen de beslissing van het college van burgemeester en wethouders van 4 februari 2021. Besloten is de omgevingsvergunning voor het reconstrueren van een telecommast op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Waalre, sectie A en nummer 4786 (nabij De Bleeck) te verlenen.

20.15: Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 16 februari 2021. Besloten is een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met de bestemming ten behoeve van opslag en werkplaats aan de Dennelaan 1.

21.00: Het bezwaarschrift gericht tegen de beslissing van het college van burgemeester en wethouders van 19 januari 2021. Hierbij is een omgevingsvergunning verleend voor de natuurinrichting Achtereinds Laag, aan Gemeente Aalst, sectie A nummer 3688 (ook op de nrs. 1349 en 2436).

Aanvullende informatie

Op grond van artikel 15 van de Verordening commissie bezwaarschriften zijn de hoorzittingen niet openbaar, wegens de bijzondere omstandigheden en maatregelen vanwege COVID-19.