Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 143121Overige overheidsinformatieMededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Heikantstraat 23b te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 19-02-2021 een melding hebben ontvangen van Gebr. Roes Valkenswaard B.V., het betreft een Loonbedrijf & Grondwerken (stalling machines en werktuigen, opslag grond en groen). Het betreft een melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer omdat hij niet eerder een melding heeft ingediend.

Ons kenmerk: zaaknummer 151326

Locatie(s)

Heikantstraat 23b

Inzage

De melding ligt tot 6 weken na publicatie in het elektronische gemeenteblad ter inzage in Het Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19 te Waalre. U kunt een afspraak maken via tel.: 040 – 2282500 om deze te bekijken. Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.