Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 142214Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - vervangen van een bestaande recreatiewoning - Villa Novaweg ongenummerd, Escharen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor: het vervangen van een bestaande recreatiewoning (zaaknr.: Z/21/279252 )

Locatie: Villa Novaweg ongenummerd Escharen

kad. bekend gemeente Grave, sectie C, nr. 00576

Datum ontvangen: 30 april 2021

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277