Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 139644Overige overheidsinformatieBekendmaking toekennen straatnaamgeving

Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat op 28 april 2021 is besloten om de volgende straatnaamgeving toe te kennen:

Zuidkade te Roelofarendsveen (wandelpad langs de Braassemermeer, tussen de Westmeerlaan en de Zuidhoek).

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na vermelde publicatiedatum een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. U kunt een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter met het verzoek tot schorsing van het besluit, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Voor meer informatie over de straatnaamgeving kunt u contact opnemen met de afdeling gegevensbeheer, via (071) 332 72 72, of via info@kaagenbraassem.nl