Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 13783Beschikkingen | aanvraagVerleende kampvuurvergunning Palmstraat 8 te Schaijk

Het college van burgemeester en wethouders van Landerd heeft op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een kampvuurontheffing verleend voor:

  • Nederlandse Touristen Kampeer Club, afdeling Nijmegen, voor kampvuur van 6 januari 2021 t/m 31 december 2021, op Kampeerterrein De Brobbelbies, Palmstraat 8, 5374 PC Schaijk

    (verzonden 6-1-2021).

Bezwaar

Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

Meer informatie over het indienen van bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website www.landerd.nl.

Nadere informatie

Nadere informatie over de verleende Apv-vergunningen kunt u verkrijgen bij de afdeling Ruimte, team Vergunningen, toezicht en handhaving van het gemeentehuis, tel. 0486-458111 of apv@landerd.nl.

Algemene informatie

Aanvraagformulier

Voor het aanvragen van Apv-vergunningen gebruikt u het digitaal aanvraagformulier. Ook voor kennisgevingen 0-evenementen (vergunningvrij) en de meldingen meerjarenvergunningen is er een digitaal formulier. Alle andere formulieren worden niet meer in behandeling genomen.

De digitale formulieren kunt u via www.landerd.nl invullen.

Meer informatie

Meer informatie hierover staat op www.landerd.nl