Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2021, 137234Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning Gerrit van de Lindestraat 27A

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Gerrit van de Lindestraat 27A, 3022TB, verwijderen van 3 muren op de benedenverdieping (1e etage van de bovenwoning) i.v.m. realiseren grote ruimte (70 m2) i.p.v. meerdere kleine kamers (aanvraagdatum 23-04-2021, dossiernummer OMV.21.04.00491).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.