Gemeenteblad van Woudenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergGemeenteblad 2021, 137058Beschikkingen | afhandeling



Gemeente Woudenberg - meldingen en verlening (evenementen) vergunningen - standplaats drive-thru t.b.v. hapjes en drankjes - 27 april 2021 - Woudenberg

22 april 2021:

Standplaats drive-thru t.b.v. hapjes en drankjes, Hotel/brasserie Schimmel, 27 april 2021, Z.332029.

 

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage.

Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.