Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 134012Plannen | ruimtelijkVaststelling bestemmingsplan “Eco-initiatief Schaijk”

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Eco-initiatief Schaijk” heeft vastgesteld. Hieronder leest u waar het plan overgaat, waar en wanneer u het kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren.

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt 6 zelfvoorzienende woningen mogelijk, waarbij het middengebied als ecologisch en zelfvoorzienend landschap wordt ontwikkeld. Eén bedrijfswoning wordt omgezet naar een burgerwoning en er wordt 1400m² aan kassen gesloopt.

Het plangebied is gelegen ten oosten van de kern Schaijk en gelegen tussen de Louwstraat, Pastoor Swinkelstraat en de Scheisestraat.

Waar en wanneer kunt u het plan bekijken?

Het bestemmingsplan en alle bijbehorende stukken liggen vanaf 3 mei 2021 tot en met 21 juni 2021 voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis van Landerd. Voor het inzien dient u een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

Het bestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan heeft IMRO-identificatienummer NL.IMRO.1685.BPSCH2020ECOINI-VG01

Hoe kunt u reageren?

U kunt tot en met 21 juni 2021 beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. Daarvoor moet u eerder een zienswijze hebben ingediend (naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan) of aantonen dat het voor u niet mogelijk was om op tijd een zienswijze in te dienen.

U stuurt het beroepschrift naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Als u beroep instelt, blijft ons besluit in eerste instantie gewoon geldig. Pas wanneer de Afdeling uitspraak doet, kan dat gevolgen hebben voor het besluit. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die beroep instelt niet kan wachten op die uitspraak. Daarom kunt u de Afdeling ook verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Zij kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel treffen.

Heeft u vragen?

Voor een toelichting of beantwoording van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt met Marno van Broekhoven via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail: Marno.vanbroekhoven@landerd.nl