Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 133001Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Europaplein 85 1078GZ Amsterdam

Adres: Europaplein 85 1078GZ Amsterdam

Omschrijving: Brandveilig gebruik van het gebouw t.b.v. een kinderdagverblijf.

Datum ontvangst: 04-03-2021

Zaaknummer: Z2021-Z001518

OLO nummer: 5892501

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.