Gemeenteblad van Voorst

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoorstGemeenteblad 2021, 130239Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Voorst - Ontwerp van het Programma Milieu, Afval en Duurzaamheid 2021-2025

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend:

Vanaf 27 april 2021 ligt voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage een ontwerp van het Programma Milieu, Afval en Duurzaamheid 2021-2025. Door de corona-uitbraak kunt u dit ontwerpprogramma alleen op afspraak inzien in de tijdelijke huisvesting van de gemeente Voorst aan de Hietweideweg 20 in Twello. Hiervoor maakt u een afspraak met Waldo Ogg. Zijn telefoonnummer is 0571-27 93 46. Komt u naar het gemeentehuis? Dan vragen wij u om te letten op de landelijke hygiënemaatregelen. Voor uw eigen gezondheid en die van onze medewerkers.

In dit ontwerpprogramma worden de acties beschreven die de gemeente Voorst de komende jaren gaat nemen op het gebied van milieu, afvalinzameling en duurzaamheid.

Zienswijze

Tijdens de bovengenoemde periode kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. Uw zienswijze stuurt u naar de gemeente Voorst. Het e-mailadres is gemeente@voorst.nl. Vermeld daarbij dat het gaat om het ontwerp van het Programma Milieu, Afval en Duurzaamheid 2021-2025. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met Monique Loeters (senior milieu, afval en duurzaamheid), Jelleke Bosma (beleidsmedewerker duurzaamheid) of Waldo Ogg (adviseur milieu).

Twello, 26 april 2021

Jos Penninx, burgemeester

Lisette Wolbers-Cents, secretaris