Gemeenteblad van Duiven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DuivenGemeenteblad 2021, 128671Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Duiven - ontwerp intrekkingsbesluit - Toekomst ong., Duiven

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven maken bekend dat met ingang van donderdag 29 april 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

  • -

    het ontwerp intrekkingsbesluit voor het op verzoek van vergunninghouder intrekken van de op 10 juli 2018 verleende omgevingsvergunning met zaaknummer 18SZ0060 voor de activiteit ‘het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met ruimtelijke plannen’ voor de ontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Toekomst ong. in Duiven.

Inzien

De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen met ingang van donderdag 29 april 2021 tot en met woensdag 9 juni 2021 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis bij het Loket omgevingsvergunning, Koning Willem-Alexanderplein 1 te Duiven. Voor inzage van de stukken kunt u een afspraak maken met het Loket Omgevingsvergunning via omgevingsvergunning@1stroom.nl of via telefoonnummer 088 695 3000.

Zienswijze

Gedurende de genoemde periode kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen omtrent de ontwerpbeschikking bij het college van burgemeester en wethouders van Duiven, Postbus 6, 6920 AA Duiven. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met mevrouw M. Giezen.

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of inzage in de stukken buiten openingstijden kunt u telefonisch een afspraak maken met behandelend ambtenaar mevrouw M. Giezen van 1Stroom. 1Stroom werkt voor de gemeente Duiven en de gemeente Westervoort. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 088 695 3000.