Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, naast Van der Boechorststraat 7 - De Boelelaan 1109B, Amsterdam, tijdelijk grond gebruik en plaatsen gebouw.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvraag betreft het tijdelijk gebruiken van grond en het plaatsen van een gebouw.

Ontvangstdatum aanvraag: 19 april 2021

Aanvrager: Stichting VU

Zaaknummer: 10266822

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Onder bekendmakingen op loket.odnzkg.nl zullen wij dan ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Naar boven